Navigace

Obsah

Stránka

Úřední hodiny - ZMĚNA

v termínu 18.6. - 30.6.2021

16. 6. 2021 Zobrazit více

Odstávka elektřiny

Lensedly

16. 6. 2021 Zobrazit více

Úřední hodiny - ZMĚNA

pátek 4.6.2021

2. 6. 2021 Zobrazit více

Omezení průjezdnosti komunikace v Lensedlích

z důvodu stavby kanalizace

2. 6. 2021 Zobrazit více

Odstávka elektřiny

Lensedly - část dle mapy

31. 5. 2021 Zobrazit více

Most přes dálnici D1 v Lensedlích

důležité upozornění!!!!

21. 5. 2021 Zobrazit více

Bioodpad

-

10. 5. 2021 Zobrazit více

Svoz objemného odpadu

oznámení termínů

30. 4. 2021 Zobrazit více

Svoz popelnic na směsný komunální odpad, nakládání s objemným odpadem

-

Vážení občané,

připomínám, že ve čtvrtek 29.4.2021 proběhne v naší obci první svoz popelnic na směsný komunální odpad. Další svozy pak budou probíhat 1x za 14 dní, vždy v lichý čtvrtek.

 

Kdo si ještě nevyzvedl popelnici, může tak učinit v úředních hodinách, popř. po dohodě se starostkou obce i v jiném termínu. 

 

Popelnici může obdržet každý majitel nemovitosti, ve které jsou trvale hlášeni občané, a každý majitel nemovitosti, ve které nejsou trvale hlášeni občané, ale je obydlená. Pro nemovitosti obývané do 2 trvale hlášených občanů jsou určeny 120 litrové popelnice, pro nemovitosti obývané 3 a více trvale hlášenými občany jsou určeny 240 litrové popelnice.

 

Na stávajících sběrných místech pak zůstanou kontejnery na tříděný odpad – sklo, papír, plasty, kompozitní obaly, kovy, bioodpad a jedlé oleje a tuky. Dále zde budou černé plastové kontejnery na směsný komunální odpad pro majitele nemovitostí, které nejsou trvale obydleny.

 

Objemný odpad do popelnic ani do kontejnerů na stanovištích NEPATŘÍ!!!!!!

Kontejner na objemný odpad bude přistavován pravidelně 1x měsíčně v sezóně od dubna do října, od listopadu do března pak 1x za 2 měsíce, a to v předem ohlášených termínech.

 

S ohledem na nedostatek prostoru bude umisťován pouze v místní části Poddubí. 

 

Děkujeme za spolupráci

 

 

 

                                                                                   Ing. Renata Kalcovská,

                                                                                          starostka obce


28. 4. 2021 Zobrazit méně

Stránka