Navigace

Obsah

Stránka

Úřední hodiny - ZMĚNA

v termínu 18.6. - 30.6.2021

16. 6. 2021 Zobrazit více

Odstávka elektřiny

Lensedly

16. 6. 2021 Zobrazit více

Úřední hodiny - ZMĚNA

pátek 4.6.2021

2. 6. 2021 Zobrazit více

Omezení průjezdnosti komunikace v Lensedlích

z důvodu stavby kanalizace

2. 6. 2021 Zobrazit více

Odstávka elektřiny

Lensedly - část dle mapy

31. 5. 2021 Zobrazit více

Most přes dálnici D1 v Lensedlích

důležité upozornění!!!!

21. 5. 2021 Zobrazit více

Bioodpad

-

10. 5. 2021 Zobrazit více

Svoz objemného odpadu

oznámení termínů

V Kališti dne 28.4.2021

 

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU

Obec Kaliště na základě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kaliště tímto oznamuje, že ve dnech

 

8.5. – 9.5.2021                                       11.9. – 12.9.2021

12.6. – 13.6.2021                                   9.10. – 10.10.2021

10.7. – 11.7.2021                                   11.12. – 12.12.2021

14.8. – 15.8.2021

 

bude přistaven

v obci Kaliště v místní části Poddubí u stanoviště kontejnerů na komunální odpad

kontejner na objemný odpad!!!!!

 

Do tohoto kontejneru je možné ukládat odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob. Jedná se např. o KOBERCE, MATRACE, NÁBYTEK apod.

Upozornění:

Jedná se o službu pouze pro občany mající trvalý pobyt v obci Kaliště a vlastníky nemovitostí v kat.úz. Kaliště u Ondřejova a Lensedly, řádně platící místní poplatek za provoz systému dle Obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v obci Kaliště. Odevzdán může být pouze odpad vzniklý na katastru obce Kaliště.

Tato služba není určena pro podnikatele.

V případě více informací volejte starostku na mobil 602 410 081.

 

 Ing. Renata Kalcovská

                                                                                            starostka obce

 


30. 4. 2021 Zobrazit méně

Stránka