Navigace

Obsah

OVĚŘOVÁNÍ LISTIN A PODPISŮ
 

 

Obecní úřad Kaliště splňuje podmínky zákona č.21/2006 Sb.,o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu – zákon  o ověřování. V praxi to znamená, že každý občan má možnost si na OÚ Kaliště nechat ověřit listinu či podpis. Při ověřování se setkáme se dvěma pojmy: vidimace a legalizace.
 
Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou. 
       
      Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. 
      
      Vidimace a legalizace se provádí v úředních místnostech úřadu. Na jiném vhodném místě lze provést vidimaci a legalizaci jen ze závažných důvodů.
 
      Ověřování listin a podpisů je prováděno v úředních hodinách:
 
      pondělí, středa od 9:00 do 11:00 hodin 
      
      pátek od 16:00 do 18:30 hodin
 
 
      Mimo úřední hodiny je možné provést ověření pouze na základě předchozí telefonické domluvy s pí starostkou  - 602 410 081.