Menu
obec Kaliště Obec Kaliště Praha - východ
obec Kaliště, Praha - východ
rozšířené vyhledávání

Registr oznámení

Oficiální registr dle zákona č.159/2006 Sb.,

O střetu zájmů

Zákon č.159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Zákon o střetu zájmů je účinný od 01. 01. 2007 a vztahuje se na veřejné funkcionáře v oblasti územní samosprávy, kterými v rámci obce jsou:

  • členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
  • starosta obce a členové rady obce, kteří pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nejsou.

VSTUP DO OFICIÁLNÍHO REGISTRU

  • 340Obyvatel
  • 14281. zmínka Kaliště
  • 13571. zmínka Lensedly

obec Kaliště
Praha - východ