Menu
obec Kaliště Obec Kaliště Praha - východ
obec Kaliště, Praha - východ
rozšířené vyhledávání

Ověřování listin a podpisů

Obecní úřad Kaliště splňuje podmínky zákona č.21/2006 Sb.,o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu – zákon  o ověřování. V praxi to znamená, že každý občan má možnost si na OÚ Kaliště nechat ověřit listinu či podpis. Při ověřování se setkáme se dvěma pojmy: vidimace a legalizace.

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou. 

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. 

Vidimace a legalizace se provádí v úředních místnostech úřadu. Na jiném vhodném místě lze provést vidimaci a legalizaci jen ze závažných důvodů.

Ověřování listin a podpisů je prováděno v úředních hodinách:

  • pondělí od 9:00 do 12:00 hodin, od 16:00 do 18:30 hod.
  • středa od 9:00 do 12:00 hodin 
  • čtvrtek od 9:00 do 12:00 hodin

Mimo úřední hodiny je možné provést ověření pouze na základě předchozí telefonické domluvy s pí starostkou  - 602 410 081.

  • 340Obyvatel
  • 14281. zmínka Kaliště
  • 13571. zmínka Lensedly

obec Kaliště
Praha - východ