Menu
obec Kaliště Obec Kaliště Praha - východ
obec Kaliště, Praha - východ
rozšířené vyhledávání

Zavedení svozu popelnic na směsný komunální odpad v obci Kaliště

-

V Kališti dne 31.3.2021

 

Zavedení svozu popelnic na směsný komunální odpad v obci Kaliště

Vážení občané,

obec Kaliště zavádí svoz popelnic na směsný komunální odpad z jednotlivých nemovitostí v naší obci. Svoz bude prováděn společností Marius Pedersen, a.s., která nám nyní sváží tříděný odpad.

Každý majitel nemovitosti, ve které jsou trvale hlášeni občané, a popř. i každý majitel nemovitosti, ve které nejsou trvale hlášeni občané, ale je trvale obydlená, obdrží černou plastovou popelnici. Pro nemovitosti obývané do 2 trvale hlášených občanů  jsou určeny 120 litrové popelnice, pro nemovitosti obývané 3 a více  trvale hlášenými občany jsou určeny 240 litrové popelnice.

 

Popelnice budou vydávány

 

V SOBOTU 10. 4. 2021

 

Lensedly – u Kulturního domu v čase 9 – 10.30 hodin

Poddubí – u autobusové zastávky v čase 11 – 12.30 hodin

Kaliště – před Obecním úřadem v čase 13 – 14.30 hod.

 

V místě výdeje obdrží majitel nemovitosti, popř. zástupce majitele nemovitosti popelnici a známku na rok 2021 proti podpisu do předávacího protokolu. Popelnice má obec Kaliště pronajaty od svozové společnosti Marius Pedersen, a.s., občané je tedy obdrží bezplatně. Každý majitel nemovitosti by si měl popelnici označit, nejlépe číslem popisným / evidenčním. Nebude pak docházet k nejasnostem, čí je která popelnice.

 

První svoz proběhne ve čtvrtek 29.4.2021, další svozy pak 1x za 14 dní, vždy ve čtvrtek v lichém týdnu. V den svozu je třeba vyndat popelnici před dům. Tam, kde jsou nedostupné lokality pro svozové vozidlo, bude třeba popelnici přiblížit k hlavní silnici. Mapa míst, kde není možné zajistit svoz, bude k dispozici při převzetí popelnice.

 

Do popelnic patří pouze směsný komunální odpad. Nepatří sem sklo, plasty, papír, kovy, nápojový karton, jedlé oleje a tuky, bioodpad, nebezpečný odpad a objemný odpad. Svozovou společností budou prováděny namátkové kontroly. Pokud bude zjištěno, že v popelnici je odpad, který do ní nepatří, nebude taková popelnice vyvezena.

 

Na stávajících sběrných místech pak zůstanou kontejnery na tříděný odpad – sklo, papír, plasty, kompozitní obaly, kovy, bioodpad a jedlé oleje a tuky. Dále zde budou černé plastové kontejnery na směsný komunální odpad pro majitele nemovitostí, které nejsou trvale obydleny.

 

Vážení občané, je to pro nás všechny novinka, tak se může stát, že Vám budou nějaké informace chybět. Pokud se tak stane, neváhejte se na mne kdykoliv obrátit, telefonicky, osobně či emailem.

 

Děkuji

                                                                                      Ing. Renata Kalcovská,

                                                                                           starostka obce

 

 

 

Datum vložení: 3. 4. 2021 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 4. 2021 0:00
Autor: Správce Webu
  • 340Obyvatel
  • 14281. zmínka Kaliště
  • 13571. zmínka Lensedly

obec Kaliště
Praha - východ