Menu
obec Kaliště Obec Kaliště Praha - východ
obec Kaliště, Praha - východ
rozšířené vyhledávání

Myslivecký spolek Kaliště - Turkovice

Ať se to člověku líbí nebo ne, je nástrojem přírody. Není možno jít proti přírodě. Je silnější než nejsilnější z lidí.“
                                                                                                                                           Pablo Picasso

Současný spolek MS Kaliště-Turkovice vznikl na podzim roku 2006 a navazuje na činnost spolku MS Kaliště s více jak padesátiletou tradicí. Výměra naší honitby má přes 700 ha, rozkládá se na katastrech obcí Kaliště, Ondřejov, Senohraby a Lensedly. Tvořena je přibližně z 50 % lesy a z 50 % zemědělskou půdou. Zastoupena je zde primárně zvěř černá, srnčí, dančí, zaječí, bažantí. Dále se zde vyskytují např. lišky, jezevci, kuny a sovy. Ze zajímavých druhů zde lze spatřit sluku, lednáčka, bobra, vydru nebo orla.


Činnosti MS

Jedna z prvních brigádních činností pořádaná naším spolkem je každoroční sběr kamene z polí pro místní zemědělce. Doufáme, že i díky této výpomoci se nám daří udržovat vřelé vztahy a vycházet si vzájemně vstříc.

Další činností pořádanou naším mysliveckým spolkem je sběr odpadků okolo pozemních komunikací v honitbě. Ačkoliv během prvních let sbírání nebyl úbytek odpadků znatelný, tak později již výsledky vidět byly. V dnešní době je odpadků pouze minimum.


V posledních letech pořádáme ve spolupráci se sousedním spolkem Hrusice myslivecký ples. Z ohlasů veřejnosti hodnotíme tuto akci za velmi vydařenou.

Od roku 2020 jsme začali pořádat dětský den. Nejprve na ploše v Poddubí u autobusové zastávky, později u kulturního domu v Lensedlích (poděkování patří SDH Lensedly). Oproti prvnímu roku je nyní účast dětí několikanásobně vyšší a doufáme, že se jim každoroční odpoledne plné her a zábavy líbí. Tuto událost bychom nemohli pořádat bez našich sponzorů.

Nejnovější činností našeho sdružení je stavba myslivecké kapličky u turistické stezky Kaliště-Ondřejov, která jí zajišťuje dobrou dostupnost pro kolemjdoucí. Místo bylo vybráno na bývalé skládce, kterou jsme k tomuto účelu rekultivovali. Vysvěcení sv. Hubertovi proběhlo 11. října 2022 panem farářem Kudláčkem z farnosti Mnichovice, byla pozvána i veřejnost, která v hojném počtu dorazila.


Z každoročních aktivit, které bychom dále chtěli zmínit, je vyhánění srnčí zvěře z luk při senosečích, dále odchov a vypouštění bažantí zvěře, přikrmování zvěře v zimních měsících, odlov zvěře jako prevence výskytu nemocí, jejího přemnožení a tlumení škod na polích a lesních kulturách nebo podpora hnízdních možností pro ptactvo. K dalším akcím patří vysazování dřevin a keřů pro zlepšení potravní nabídky pro zvěř a ptactvo či zakládání mysliveckých políček pro zvýšení úživnosti honitby.


Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se chovají ohleduplně k přírodě a respektují veškeré její obyvatele.

  • 340Obyvatel
  • 14281. zmínka Kaliště
  • 13571. zmínka Lensedly

obec Kaliště
Praha - východ